דלג לתוכן המרכזי
050-8264905‬

גיל 9-10 מחצית שניה

חלק שני של שנת הלימודים

מאת דינה שמואלי

מערך שיעור

מערכי השיעור המוצעים כאן מתייחסים לתכנית לימודים בה התלמיד/ה מתאמן/ת פעמיים בשבוע. אין בחינות התאמה, וכל מי שמעוניין בלימוד הבלט, מתקבל ומתחיל ללמוד. בגיל זה אין הבדל בתכנים הנלמדים בין ילדים בעלי כשרים ריקודיים גבוהים ובין כשרים ריקודיים ממוצעים, ואין צורך לחלק את הקבוצות על פי רמות. הבסיס הנרכש זהה לכל בני גיל זה.

א. תרגול על יד הבר 20 דקות

תרגיל מס' 1 חימום כף הרגל, הברכיים והגו

שתי ידיים על הבר, פנים אל הבר.

מוסיקה: ¾, מפעם בינוני איטי.

עמידת מוצא- ראשונה.

הכנה בספירה: 5-8

התנועות

הספירות

לסגור לשישית ולפתוח לראשונה

1-2

ושוב אותו דבר

3-4

לעלות על כרית כף רגל ימין ולהוריד עקב

5-6

ושוב אותו דבר

7-8

Port de bras עם יד ימין-שמאלה ולחזור

1-4

Demi plie וליישר

5-8

לחזור על המשפט התנועתי כשרגל שמאל וזרוע שמאל פועלות במקום ימין

1-16

תרגיל מס' 2 - battement tendu

יד אחת מחזיקה בבר, השניה על המותן.

מוסיקה: 2/4, מפעם בינוני.

עמידת מוצא פוזיציה ראשונה. (מסדרים אותה מתוך עמידה ששית, ופותחים שתי רגליים ביחד).

הכנה בספירה: 5-8

התנועות

הספירות

tendu קדימה ולעצור

1-2

לחזור לראשונה ולחכות

3-4

Tendu 2 קדימה לחזור לראשונה.

5-8

1 tendu הצידה ולחזור לראשונה

1-4

2 tendu הצידה

5-8

הכל חוזר מאחור ולאחור

1-8

הכל חוזר הצידה

1-8

Port de bras לפנים עד למטה

1-4

לעלות גו עד לזקיפות מלאה

5-8

לעלות על חצי אצבעות (releve)

1-8

להסתובב לצד שני עם הפנים לבר

במידה וקטע המוסיקה בנוי על 8 משפטים בני 8 ספירות אפשר להישאר ב"בלנס" משפט מוסיקלי נוסף ולהשתמש במשפט האחרון לפנייה לצד שני ולהתארגנות מחדש.

הערה:

תרגיל מס' 3 – grand plie

הערה: הגיל ללימוד תנועה זו לא יהיה נמוך מגיל 9 (!). במערך שיעור זה ניתן התרגיל כלימוד ראשוני בלבד.

יד אחת מחזיקה בבר, השניה על המותן.מוסיקה: ¾, בינוני.

עמידת מוצא ראשונה.

הכנה בספירה: 5-8

תנועות

ספירות

כפיפת ברכיים עד ל demi plie

1-2

המשך ל grand plie

3-4

לחזור ל demi plie

5-6

להאריך בירכיים עד לאורך מלא

7-8

כפיפת גו לכוון הבר port de bras a la second וחזרה

1-4

לעבור לפוזיציה שניה דרך tendu

5-8

לחזור על הכל בפוזיציה שניה ולעבור לשלישית

1-16

לבצע הכל בפוזיציה שלישית ולחזור לפוזיציה ראשונה

1-16

לעלות על חצי אצבעות (releve ) ולרדת ולפנות לצד שני עם הפנים אל הבר

1-16

 

תרגיל מס' 4 – tendu en coix מעמידה שלישית

יד אחת מחזיקה בבר, השניה על המותן.

מוסיקה: ¾, בינוני-מהיר.

עמידת מוצא שלישית.

הכנה בספירה: 5-8

תנועות

ספירות

battement tendu 1 קדימה ולסגור

1-4

2 battement tendu מהירים ולחזור לשלישית

5-8

אותו דבר battement tendu הצידה, עם חילוף הרגל בשלישית

1-8

לחזור על התנועה לכוון אחור, תוך שמירה על מנח אגן

1-8

ושוב לחזור על התנועה לכוון הצד

1-8

4 פעמים cou de pied לפני הקרסול (devant)

1-8

לעלות על demi point ל- releve ולהסתובב דרך הבר לצד שני

1-8

אפשר ללמד הצמדת הרגליים ב – releve למצב של sousu וסיבוב לכוון הרגל שמאחור תוך כדי החלפתן.

תרגיל מס' 5 - תרגיל pointe’ pique לכל הכוונים

תרגיל זה עובד על קלות תנועה, מהירות, הושטת רגל ללא העברת משקל. יד אחת מחזיקה בבר, השניה על המותן.

מוסיקה: 4/4, מפעם מהיר.

עמידת מוצא שלישית.

הכנה בספירה: 5-8

 

תנועות

ספירות

4 pointe קדימה

1-4

לחזור לשלישית מהר ולחכות

5-8

4 pointe הצידה

1-4

לחזור לשלישית מהר ולחכות

5-8

4 pointe אחורה

1-4

לחזור לשלישית ולחכות

5-8

ושוב הצידה

1-4

לחזור לשלישית

5-8

לחזור פעמיים לפחות על תרגיל זה.

תרגיל מס' 6 - rond de jamb par terre

תרגיל זה הנו הכנה לתרגיל המלא שיתבצע ללא עצירות שנה מאוחר יותר. יש לבצעו באיטיות ובעצירה על כל תחנה. יש ללמד את המושגים en dehors, ו- en dedans. כמו כן אפשר להוסיף בסיום התרגיל כפיפות גו לפנים והצידה וכן לנסות שווי משקל על שתי הרגליים.

יד אחת מחזיקה בבר, השניה על המותן.

מוסיקה: ¾, מפעם איטי.

עמידת מוצא צמודה מקבילה (שישית) ומעבר לראשונה.

הכנה בספירה: 5-8

התנועות

הספירות

tendu קדימה

1

להעביר הרגל על הרצפה לצד

2

להעבירה במעגל לאחור ולסגור לראשונה

3-4

לחזור על התרגיל באותו הכוון

5-8

לחזור על התנועה פעם נוספת

1-4

לפתוח יד מהמותן לצד ולרדת עם הגב לפנים ולמטה ל- port de bras קדימה

5-8

לבצע הכל בכוון הפוך כלומר ב en dedans

1-8

ושוב פעם (סיבוב שלישי).

1-4

לפתוח יד מהמותן לצד ולרדת עם הגב לפנים ולמטה ל- port de bras קדימה

5-8

ב. תרגילי אמצע

משך פרק זה כ-15 דקות

תרגול במרכז החדר חשוב לצורך לימוד העברות משקל מרגל לרגל במרחב, עבודה על תנועת הזרועות ביחד ובמקביל, וקפיצות קטנות במקום.

הערה: אף כי התרגילים כתובים להתחלה ברגל ימין, אין דבר זה הכרחי. אני סבורה שישנה חשיבות ללימוד משפט תנועתי או תרגיל גם דרך צד שמאל של הגוף.

תרגיל מס' 1 - תרגול מתיחות ומנוחה לכפות הרגליים, למשך כ- 5 דקות

התלמידות/ים יושבות/ים בשורות על הרצפה ומבצעות/ים מספר תרגילים של point, flex, turn-in, turn-out, port-de-bras, וכפיפות גו. יש לשלב כ--4 אלמנטים בתרגיל אחד, כדי לפתח את הזיכרון התנועתי ברצפים פשוטים. לעודד חשיבה היקפית על חלקי גוף שונים בו זמנית, בזמן ביצוע התרגילים. יש לדרוש גב זקוף בזמן עבודת כפות הרגליים או בזמן עבודת מפרקי הירך, ולהתאים את הדרישה ליכולת האישית של התלמיד/ה. אפשר להתחיל לדרבן ולעודד עבודת מפרקי הירך נכונה בעת עבודה על זקיפות הגב

תרגיל מס' 2 - הכנה לתרגיל temp lie

ידיים למותניים, עמידה שלישית חזיתית (en face)

מוסיקה: ¾ מפעם בינוני

התרגיל מתחיל ברגל ימין

תנועות

ספירות

Tendu a la seconde, ברגל ימין ולחזור לשלישית אחורה

1-2

Tendu a la seconde, ברגל שמאל ולחזור לשלישית אחורה

3-4

Tendu a la seconde בימין

5

להעביר משקל לעמידה שניה דרך demi plie

6

לעבור לרגל ימין ו- tendu ברגל שמאל

7

לסגור לשלישית רגל שמאל קדימה

8

לשחרר זרועות ולבצע port de bras פשוט מראשונה לשניה ולהוריד

1-8

לבצע הכל ברגל השנייה במהלך שמאלה, כולל פעולת הזרועות

1-16

יש לחזור על תרגיל בסיסי זה מספר פעמים. ההקפדה על הוצאת רגל ללא משקל, והעברת המשקל רק בספירה 6 יביא ליכולת אבחנה ושליטה בתנועות עם העברות המשקל ותנועות ללא העברת משקל.

תרגיל מס' 3 - port de bras מוסיקה: ¾ מפעם מתון

עמידה ראשונה זרועות במצב הכנה (pras bas)

הכנה: 7-8, ידיים נפתחות מעט לנשימה וחוזרות למצב הכנה.

תנועות

ספירות

ידיים עוברות לאט למצב ראשונה

1-2

לפתוח ידיים לשניה

3-4

ידיים לשלישית

5-6

לעבור לרביעית

7-8

להעביר לחמישית (מעל לראש)

1-2

לעבור לשניה

3-4

לעבור ל demi second

5-6

ידיים יורדות לפוזיצית הכנה (bras bas)

7-8

תרגיל מס' 4 קפיצות קטנות ושימוש בתנועת ה pas de bouree

עמידת מוצא שלישית רגל ימין קדימה.

ידיים למתניים

מוסיקה: 4/4 בינוני מהיר

תנועות

ספירות

pas de bouree

1-4

pas de bouree

5-8

pas de bouree

1-4

4 פעמים changement de pied (קפיצות בחילוף רגליים באויר.

5-8

לחזור לצד שני

1-16

   

גם אם התנועות אינן מבוצעות באופן מדויק עדיין, יש חשיבות להמשיך בתרגיל זה לצורך הבנת בסיס השפה. כאן מיושם הרעיון שתרגיל מסתיים באופן כזה שהמשכו יהיה עם הרגל השניה ללא צורך בארגון מחדש.

הערה

בניית התרגיל כבר כוללת את המעבר להמשכו ברגל השניה!

 

תרגיל מס' 5 - קפיצות על רגל אחת בהחלפה (spring point)

מוסיקה: 4/4 מפעם בינוני-מהיר

ידיים למתניים, עמידה ראשונה (או ששית בתחילת השנה)

תרגיל זה מבוסס על התרגיל האחרון בתרגילי הבר. באמצע הוא מבוצע ללא הפסקה, בעת שהרגליים מתחלפות לסירוגין.

הכנה: 5-8 הקשבה והכנה להוצאת רגל ראשונה (ימין או שמאל, על פי החלטה)

תנועות

ספירות

4 spring point קפיצות על רגל שמאל, ימין עושה pique (או pointe).

1-4

אותו דבר ברגל שניה

5-8

spring point 2 קפיצות על רגל שמאל, ימין עושה pique (או pointe).

1-2

אותו דבר ברגל שניה

3-4

spring point 1

5

להחליף רגל

6

לחזור על 5, 6.

7-8

תרגיל זה משעשע במיוחד את התלמידות, בגלל חלוקת כמות התנועות המשתנה, דבר שמחבר אותן לתרגילי חשבון בבית הספר. הביצוע בשלב זה יהיה מדויק יותר מבשנה שעברה, גם אם התלמידה לא למדה אותו. יש לדרוש יותר דיוק בגיל זה.

ג. תרגילי פינה

משך פרק זה כ-15 דקות

יש להזכיר את החוקים של חלק זה של השיעור:

ארגון הקבוצה לפני ביצוע התרגילים:

זוגות מהפינה הימנית.

מימין יש לצאת תמיד עם רגל ימין, במצב של point,

יש לחכות 4 ספירות לפני היציאה. הזוג הראשון יוצא אחרי הקדמה המוסיקלית, והזוגות הבאים יוצאים לאחר ספירת 4 של הזוג שלפניהם.

תמיד עוברים את המסלול עד תומו בקו אלכסוני ישר, ואחר כך צועדים בשקט ובאופן רגיל לפינה השניה. מסתדרים בדיוק באותו אופן מצד שמאל.

בצד שמאל הכל חוזר כבימין, אך מתחיל ברגל שמאל, וכוון ההליכה על קו האלכסון השני.

ההקפדה על פרטים אלה תאפשר הפנמה של הרגלי עבודה נכונים, הממשיכים ומתקיימים לאורך כל שנות הלימוד של תחום זה.

תרגיל מס' 1 - הליכה (pas marche)

שלושה צעדי הליכה עם הקפדה על דריכה על האצבעות תחילה, וקידה עם הושטת רגל קדימה בתנועת tendu על plie fondu

הזרועות לצדי הגוף (demi second) או על המתניים. יש להקפיד שהמבט יופנה קדימה ובקידה יורד מעט.

תרגיל מס' 2 - דהירה (galop)

דהירה עם החלפת הרגליים בכל 4 דהירות. יש להקפיד שיתחילו עם רגל ימין מצד ימין, ועל רגל שמאל מצד שמאל!

תרגיל מס' 3 - דילוגים

אפשר להמשיך על קו האלכסון, או לעבור למעגלים. אפשר בשלב זה לתת לתלמידות/ים לדלג באופן חופשי וללא סדר לסיום השיעור. דבר זה מאפשר לתלמידות לפרוק את המתח של השמירה על חוקים ולשחרר את הגוף והראש לתנועה חופשית לסיום השיעור.

רוצים עוד מידע? השאירו פרטים וניצור עמך קשר בהקדם