דלג לתוכן המרכזי
050-8264905‬

דוגמה למערך שיעור לגיל 7-8

חלק שני של שנת הלימודים

חומרי הלימוד ימשיכו להיות אותם החומרים, אך בשלב בו התלמידים מיישמים את התנועות טוב יותר, ומבינים את האלמנטים והדגשים שלהם, אפשר להתחיל לצרף חלק מהתנועות ליחידות קטנות מורכבות יותר. כמו כן אפשר לשנות את המהירות הניתנת לביצוע, ולהרכיב ממספר אלמנטים ריקוד קטן.

א.       תרגילי פתיחה למשך כ- 5 דקות

אפשר להשאיר את התרגילים כפי שהיו בחלק א'. אפשר להתחיל מיד על יד הבר, ואפשר ליצור מעגל ולתת משימות של דילוגים על קו המעגל. לבחירה השלישית יתרון בכך שהשיעור מתחיל בתנועה עליזה, תוך תרגול תנועה במעגל ושמירה על גודלו. כמו כן כווני התנועה במעגל מתורגלים, והדילוגים המבוצעים על פי קצב מוכתב.

תרגיל מס' 1 - דילוגים במעגל

מוסיקה 4/4, ידיים למתניים.

תנועות

ספירות

8 דילוגים עם כוון השעון

1-8

8 ספירות עצירה והחלפת כוון הגוף לצד שני

1-8

8 דילוגים נגד כוון השעון

1-8

8 ספירות עצירה והחלפת כוון הגוף לצד שני

1-8

אפשרות נוספת:

8  צעדי רדיפה הצידה עם כוון השעון

1-8

4 דילוגים אל תוך המעגל וריצה אחורה לקו המעגל

1-8

8 צעדי רדיפה הצידה נגד כוון השעון

1-8

8 קפיצות קטנות בשישית עם מחיאות כף

1-8

לחזור שוב על כל המשפט התנועתי

1-36

כל הרכב של תנועות פשוטות המבוסס על תבניות של 8 ספירות, יוכל להיות מתאים לפתיחה או לסיום שיעור זה.

ב.       תרגילי בר

תרגיל מס' -1  תרגול על יד הבר 15 דקות

מנח אגן, פוזיציות ו- plie

יד אחת מחזיקה בבר, השניה על המותן.

מוסיקה: ¾, מפעם בינוני.

עמידת מוצא צמודה מקבילה (שישית).

הכנה בספירה: 5-8

התנועות

הספירות

להטות אגן לפנים ולהחזירו למקום (גב נשאר למעלה)

1-2:

demi-plie ולישר ברכיים

3-4

demi-plie ולישר ברכיים

5-6:

לפתוח לעמידה ראשונה

7-8:

אותו משפט תנועתי אך בעמידה ראשונה ומעבר לעמידה שניה

1-8

אותו משפט תנועתי בעמידה שניה ומעבר לעמידה שלישית

1-8:

אותו משפט תנועתי אך בעמידה שלישית ומעבר פשוט לעמידה ששית.

1-8

תרגיל מס' 2 - battement tendu

יד אחת מחזיקה בבר, השניה על המותן.

מוסיקה: 2/4, מפעם בינוני איטי.

עמידת מוצא צמודה מקבילה (שישית).

הכנה בספירה: 5-8

התנועות

הספירות

tendu קדימה flex

1-2

Point ולחזור לששית

3-4

לחזור על 1-4

5-8

coup de pied 2 (סגור מששית) ולחזור לששית

1-4

לפתוח רגלים לראשונה. (להשגיח על מנח האגן ברגע זה).

5-6:

להחזיק הפוזיציה ולחדש מיקום

7-8

Tendu a la seconde , flex, point ולחזור לראשונה

1-4

Tendu a la seconde , flex, point ולחזור לראשונה

5-8

coup de pied 2 עם ברך במצב turn-out ולהוריד לראשונה

1-4

לסגור רגליים לששית.

5-6

להושיט יד מהמותן אל מעל לראש (חמישית)

7-8

להתכופף הצידה (port de bras) לכוון הבר

1-2

להחזיר הגב עם היד

3-4

להתכופף הצידה (port de bras) לכוון הבר

5-6

להחזיר הגב עם היד

7-8

להתכופף קדימה (עד למטה)

1-2

לעלות לזקיפות באופן חופשי

3-4

Deni plie לישר ברכיים releve ולהשאר

5-8

 

תרגיל מס' 3 - הושטת רגל קדימה ב- turn out

יד אחת מחזיקה בבר, השניה על המותן.

מוסיקה: ¾, מפעם מהיר.

עמידת מוצא צמודה מקבילה (שישית) ומעבר מראשונה לשלישית.

הכנה בספירה: 5-8

תנועות

ספירות

4battement tendu קדימה ולחזור לשלישית

1-8

4 battement tendus הצידה, עם סגירה לשלישית בחילוף: פעם אחורה ופעם קדימה

1-8

4 coup de pied לפני הקרסול (devant )

1-8

releve

1-8

וחוזר 4 פעמים.

בתרגיל זה לומדים את משמעות החילוף של הרגל העובדת, והשימוש בעמידה שלישית כעמידת מוצא. כל נושא הקדימה ואחורה, במובן devant- ו- derierre בהקשר לשפת הבלט.

תרגיל מס' 4 - pointe pique  קדימה

תרגיל זה עובד על קלות תנועה, מהירות, הושטת רגל ללא העברת משקל, ומשחק של שינוי מספר התנועות.

יד אחת מחזיקה בבר, השניה על המותן.

מוסיקה: 4/4, מפעם מהיר.

עמידת מוצא צמודה מקבילה (שישית) ומעבר לראשונה. בתחילת השנה יש לבצע בעמידה ששית בלבד.

הכנה בספירה: 5-8

תנועות

ספירות

4 pointe

1-4

לחזור לראשונה (או לששית) מהר ולחכות

5-8

2 pointe

1-2

לחזור לראשונה (או לששית) מהר ולחכות

3-4

1 pointe

5

לחזור לראשונה (או לששית

6

Pointe1

7

לחזור לראשונה (או לששית)

8

תרגיל מס' 5 -  rond de jamb par terre

תרגיל זה הנו הכנה לתרגיל המלא שיתבצע שנה מאוחר יותר. יש לבצעו רק עד לנקודת הצד, וללמד את המושגים en dehors, ו- en dedons. כמו כן אפשר להוסיף בסיום התרגיל כפיפות גו לפנים והצידה.

יד אחת מחזיקה בבר, השניה על המותן.

מוסיקה: ¾, מפעם איטי.

הכנה בספירה: 5-8

עמידת מוצא צמודה מקבילה (שישית) ומעבר לראשונה.

התנועות

הספירות

tendu  קדימה

1

להעביר הרגל על הרצפה לצד

2

לסגור לראשונה

3-4

לחזור על התנועה

5-8

לפתוח יד מהמותן ולרדת עם הגב לפנים ולמטה ל- port de bras קדימה

1-4

עלות בחזרה לזקיפות, יד למעלה

5-8

Tendu  הצידה

1

להעביר רגל על הרצפה לפנים

2

להחליק חזרה לראשונה

3-4

לחזור על התנועה

5-8

לפתוח יד מהמותן ולהתכופף לכוון הבר

1-4

לחזור לזקיפות ויד חוזרת למותן

5-8

ג.       תרגילי אמצע

משך פרק זה כ- 15 דקות.

תרגול במרכז החדר חשוב לצורך לימוד העברות משקל מרגל לרגל במרחב, עבודה על תנועת הזרועות מקבילות וביחד, וקפיצות במקום משתי רגליים.

תרגיל מס' 1 - הכנה לתרגיל temp lie

ידיים למותניים, עמידה שלישית חזיתית (en face)

מוסיקה: 2/4 מפעם בינוני

התרגיל מתחיל ברגל ימין

תנועות

ספירות

Tendu a la seconde, ולחזור לשלישית אחורה (ברגל ימין)

1-2

Tendu a la seconde, ולחזור לשלישית קדימה

3-4

Tendu a la seconde

5

להעביר משקל לעמידה שניה

6

לעבור לרגל ימין ו- tendu ברגל שמאל

7

לסגור לשלישית, שמאל קדימה

8

לחזור על התרגיל לצד שמאל

1-8

יש לחזור על תרגיל בסיסי זה מספר פעמים. ההקפדה על הוצאת רגל ללא משקל, והעברת המשקל רק בספירה 6 יביא ליכולת אבחנה ושליטה בתנועות עם העברות המשקל ותנועות ללא העברת משקל. לאחר מספר שיעורים אפשר להוסיף demi plie בעמידה שניה, וזו ההכנה לתרגיל temp lie.

תרגיל מס' 2 - port de bras

בשלב זה אפשר להתחיל ללמד תנועות ידיים לא מקבילות.

מוסיקה: ¾ מפעם מתון

עמידה ראשונה זרועות במצב הכנה (pras bas)

הכנה: 7-8, ידיים נפתחות מעט לנשימה וחוזרות למצב הכנה.

תנועות

ספירות

ידיים עוברות לאט למצב ראשונה

1-2

לפתוח ידיים לשניה

3-4

ידיים בשלישית (אחת לפני הגוף והשניה לצד הגוף)

5-6

לפתוח בחזרה לשניה

7-8

ידיים עוברות לאט למצב ראשונה

1-2

ידיים עולות לפוזיציה חמישית (מעל לראש)

3-4

ידיים נפתחות לפוזיציה שניה

5-6

ידיים יורדות לפוזיצית הכנה (bras bas)

7-8

תרגיל מס' 3 - קפיצות קטנות

מוסיקה: 4/4 מפעם בינוני מהיר

עמידה ראשונה, ידיים למתניים.

הכנה: 7-8 demi plie

תנועות

ספירות

לישר ברכיים, לעלות על אצבעות (releve)

1-2

להוריד עקבים, לכופף ברכיים (demi plie)

3-4

לעלות ל- releve, לרדת ל- demi plie

5-6

שתי קפיצות מעמידה ראשונה ולחזור לראשונה

7-8

4 קפיצות נוספות

1-4

לישר ברכיים

5-8

לחזור על אותו תרגיל פעם נוספת

1-16

תרגיל מס' 4 - קפיצות בשלישית החלפות changement-de-pied

מוסיקה: 6/8 מפעם מהיר

ידיים למתניים, עמידה שלישית רגל ימין קדימה

הכנה: 7-8: demi plie

תנועות

ספירות

4 קפיצות

1-4

לישר ברכיים

5-6

לכופף ברכיים (demi plie)

7-8

תרגיל מס' 5 - קפיצות על רגל אחת בהחלפה spring point

מוסיקה: 4/4 מפעם בינוני-מהיר

ידיים למתניים, עמידה ראשונה

הכנה: 5-8 הקשבה והכנה להוצאת רגל ראשונה (ימין או שמאל, על פי החלטה)

תרגיל זה מבוסס על התרגיל האחרון בתרגילי הבר. באמצע הוא מבוצע ללא הפסקה, בעת שהרגליים מתחלפות לסירוגין.

תנועות

ספירות

4 spring point  קפיצות על רגל שמאל, ימין עושה pique (או pointe).

1-4

אותו דבר ברגל שניה

5-8

spring point 2  קפיצות על רגל שמאל, ימין עושה pique (או pointe).

1-2

אותו דבר ברגל שניה

3-4

spring point 1

5

להחליף רגל

6

לחזור על 5, 6.

7-8

תרגיל זה ימשיך לשעשע את התלמידות גם בהמשך השנה. בשלב זה הן יכולות לנסות לשמור על רוטציה חיצונית במפרקי הירך בעת ביצוע הקפיצות. עדיין הביצוע בשלב זה אינו מדויק ואף מרושל לעיתים, אך בגלל העונג הכרוך בו, יש לאפשר את המשחק עם מעט תיקונים.

ד.       תרגילי פינה

משך פרק זה כ-15 דקות.

תרגיל מס' 1 - הליכה pas marche

3 צעדי הליכה עם הקפדה על דריכה על האצבעות תחילה, וקידה ללא העברת משקל.

הזרועות לצדי הגוף (demi second) או על המתניים. יש להקפיד שהמבט יופנה קדימה.

תרגיל מס' 2 - Gallop  דהירה

א. 4 דהירות עם רגל ימין, 4 קפיצות במקום עם spring point ברגל שמאל. בהמשך יוצאים עם שמאל ומחליפים spring point בימין.

ב. בזוגות פנים אל פנים: פולקה, שניים עם הפנים שניים עם הגב.

ג. שילובים שונים בין הקפיצות שנלמדו: פולקה (צעדי רדיפה הצידה, וחילוף כל שתי קפיצות), דילוגים במסלול מוכתב (מעגלי או שינויי כוון), דהירות (gallop), spring point.

תרגיל מס' 3 - דילוגים

אפשר להמשיך על קו האלכסון, או לעבור למעגלים. אפשר בשלב זה לתת לתלמידות/ים לדלג באופן חופשי וללא סדר לסיום השיעור. דבר זה מאפשר לתלמידות לפרוק את המתח של השמירה על חוקים ולשחרר את הגוף והראש לתנועה חופשית לסיום השיעור.

 

רוצים עוד מידע? השאירו פרטים וניצור עמך קשר בהקדם